• Zamu Art Studio

    youtube

    ZAMU Art Studio is home of the young artists. Founded by Imarion and Ariola Ziraj, two young artists that develop different techniques of art, string-art, paintings, handmade jewels and accessories, ZAMU aims to be the platform where every artist can express him/herself.

    Zamu Art Studio është shtëpia e artistëve të rinj. Themeluar nga Imarion dhe Ariola Ziraj, dy artistë të rinj që zhvillojnë teknika të ndryshme të artit, string-art, piktura, bizhuteri të punuara me dorë dhe aksesorë, ZAMU synon të jetë platforma ku çdo artist mund të shprehë veten.