Navigation

Çfarë është "Social Impact Award"?

Social Impact Award është më shumë se një konkurs. Ai është një program edukues një vjecar që mbeshtet të rinjtë që deshirojnë të ngrenë sipërmarrje sociale për të kontribuar në mënyrë financiarisht të qendrueshme në zgjidhjen e sfidave sociale të vendit. Programi ka si qëllim tu ofrojë të rinjëve mundësinë e fitimi të aftësive praktike mbi sipërmarrjen që nuk mësohen në shkollë.

Një seri aktivitetesh trajnimi dhe këshillimi të hapura mbi startup-et (si gjenerimi i ideve të sipërmarrjes sociale, analiza e tregut, zhvillimi i vlerës së propozuar, modelimin e biznesit, planifikimi financiar i biznesit, etj.) do të mbahen gjatë periudhës Prill-Qershor me grupe të ndryshme të rinjsh anembanë vendit. 10 ekipet e përzgjedhura do të përfitojnë 2.5 muaj inkubim (Korrik – Shtator), nga të cilat 3 prej ekipeve do të mbështeten financiarisht (si “seed financing”) dhe me asistencë teknike për zhvillimin e bizneseve të tyre, si dhe do të marrin pjesë në “SIA Europe Summit”, në Nëntor 2018.


Ndërgjegjësim

Zhvillimi i aftësive sipërmarrëse të të rinjëve pjesmarrës

Inspirim i të rinjëve për tu përfshirë në veprimtari sipërmarrëse dhe për të lidhur më mirë të bërit biznes me impaktin social.

Edukim

Mbështetje të rinjëve në zhvillimin e koncepteve të reja të sipërmarrjes sociale

Një seri eventesh dhe trajnimesh në mbështetje të të rinjtëve për fitimin e aftësive praktike dhe zhvillimin e ideve të reja të sipërmarrjes sociale.

Mbështetje

Mbështetje e ekipeve më të mira për ngritjen e sipërmarrjeve të tyre.

Mbështeje për ekipet më të mira me këshillim, mentorim dhe lehtësim të aksesit në financim për testimin dhe zhvillimin e sipërmarrjeve të tyre sociale si dhe pjesmarrje në SIA Summit 2018, në Nëntor 2018, në Tbilisi, Gjeorgji.

Komunitet

Mbështetje e pjesëmarrësve në zhvillimin e partneriteteve të nevojshme

Lidhje e të rinjëve me një komunitet miqësor dhe inspirues sipërmarrësish, vendimmarrësish, kolegësh dhe ekspertësh.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close