• Një Dedikim Për Ty

    youtube instagram

    Are you looking for a special, personalized and handmade gift? “Nje dedikim per ty” is an online shop for handmade paper-based products in the form of explosive boxes and personalized books.

    Je duke kërkuar për një dhuratë të veçantë, të personalizuar dhe të punuar me dorë (handmade)? “Një dedikim për ty” është një dyqan online për produkte handmade me bazë letre në formën e kutive shpërthyese dhe librave të personalizuar.

1 Comment

  1. Maxi says: 03.09.2018 at 23:20Reply

    Suksese ☺