• The New Life Proposition

    The New Life Proposition is the solution to socializing and economic for the elder people in Albania. These needs can be addressed by a simple scheme of co-living, sharing spaces and renting the other ones in order to have a more social life and economic stability.

    New Life Proposition është zgjidhja më ekonomike dhe sociale për njerëzit e moshuar në Shqipëri. Këto nevoja mund të trajtohen nga një skemë e thjeshtë bashkëjetese ku të moshuarit mund të jetojnë së bashku në shtëpinë e njërit prej tyre duke dhënë me qera shtëpitë e tjera. Në këtë mënyrë ata mund të përdorin të ardhurat e reja dhe shoqërinë e njëri – tjetrit për të patur një jetë sociale dhe ekonomike më të mirë .

    Social profiles