• Nymphadora

  Nymphadora is a natural product nettle – based line for skin care routine. This line is made up of 5 products for skin care (Soap, Tea, Mask, Oil and Tonic). Nettle – based remedies can be called “smart”: they automatically determine where to send all their healing powers.

  Nymphadora është një linjë produktesh natyrale me bazë hithre për rutinën e përkujdesjes së lëkurës. Kjo linjë është e përbërë nga 5 produkte që janë bazike për kujdesin e lëkurës (sapun, çaj, maskë, vaj dhe tonik). Recetat me bazë hithre konsiderohen si receta “të zgjuara”: ato automatikisht përcaktojnë se ku duhet t’i dërgojnë të gjitha fuqitë e tyre shëruese.

  
  
                        

  Social profiles