• Milkyway

    Did you know that donkey milk is said by experts to be the closest animal milk to the human variety? It has been used since antiquity for cosmetic purposes as well as infant nutrition. Milkyway aims to produce the milk of donkeys in Albania and to realize a touristic farm with donkeys. Have you ever thought donkeys could be that cool?

    A e dinit se qumështi i gomaricës, sipas ekspertëve, është qumështi më i ngjashëm me atë të njëriut? Ky qumësht është përdorur që në antikitet  për qëllime kozmetike dhe për ushqimin e foshnjave. Milkyway synon të prodhojë qumështin e gomaricave në Shqipëri dhe të realizojë fermë turistike me gomerë. A e kishe menduar ndonjëherë se gomerët mund të ishin kaq “cool”?

    Social profiles