• School online

    School online sherben si platforme informacioni per nxenesit e shkollave 9 vjecare dhe te mesme duke ju mundesuar prinderve te dhenat e plota per ecurine e arsimimit te femijeve.Ky sherbim mundeson listen e perditesuar te notave sipas javeve ,ecuria ne te gjitha lendet mesimore si dhe pjesmarrja ne shkolle.Sherbim i moderuar qe kursen kohen dhe perditeson ne cdo kohe arsimimin e femijeve tuaj.

    Social profiles