• Observatori Turistik

  The Tourist Observatory is a place to observe astronomical and natural phenomena. A form of tourism completely new in Albania. Here you will find:
  Astronomical observation and biodiversity tours.
  Tours and activities in nature.
  Accommodation and food
  Historical and cultural tours.

  Observatori Turistik është një vend për të vëzhguar fenomenet astronomike dhe natyrore. Një formë turizmi krejtësisht e re në Shqipëri. Këtu do të gjeni:

  Vëzhgim astronomik dhe guida biodiversiteti.
  Guida dhe aktivitete në natyrë.
  Akomodim dhe ushqim
  Guida historike dhe kulturore

 • Një Dedikim Për Ty

  Are you looking for a special, personalized and handmade gift? “Nje dedikim per ty” is an online shop for handmade paper-based products in the form of explosive boxes and personalized books.

  Je duke kërkuar për një dhuratë të veçantë, të personalizuar dhe të punuar me dorë (handmade)? “Një dedikim për ty” është një dyqan online për produkte handmade me bazë letre në formën e kutive shpërthyese dhe librave të personalizuar.

 • Be Puzzle

  Be puzzle aims at generating a manual with psycho-social games for children with special needs, their inclusion and integration into society.

  Be Puzzle synon gjenerimin e një manuali me lojëra psikosociale për fëmijët me nevoja të veçanta, gjithëpërfshirjen dhe integrimin e tyre në shoqëri.

 • Milkyway

  Did you know that donkey milk is said by experts to be the closest animal milk to the human variety? It has been used since antiquity for cosmetic purposes as well as infant nutrition. Milkyway aims to produce the milk of donkeys in Albania and to realize a touristic farm with donkeys. Have you ever thought donkeys could be that cool?

  A e dinit se qumështi i gomaricës, sipas ekspertëve, është qumështi më i ngjashëm me atë të njëriut? Ky qumësht është përdorur që në antikitet  për qëllime kozmetike dhe për ushqimin e foshnjave. Milkyway synon të prodhojë qumështin e gomaricave në Shqipëri dhe të realizojë fermë turistike me gomerë. A e kishe menduar ndonjëherë se gomerët mund të ishin kaq “cool”?

 • START AD

  START AD is an advertising agency offering a user-friendly platform for interaction between webmasters and advertisers on the Website.

  Start Ad platfroma e marketingut online, e cila ju ofron bizneseve një mundësi reklamimi të gjerë në internet dhe mudësinë për t’u bërë një reklamë virale.

 • Nymphadora

  Nymphadora is a natural product nettle – based line for skin care routine. This line is made up of 5 products for skin care (Soap, Tea, Mask, Oil and Tonic). Nettle – based remedies can be called “smart”: they automatically determine where to send all their healing powers.

  Nymphadora është një linjë produktesh natyrale me bazë hithre për rutinën e përkujdesjes së lëkurës. Kjo linjë është e përbërë nga 5 produkte që janë bazike për kujdesin e lëkurës (sapun, çaj, maskë, vaj dhe tonik). Recetat me bazë hithre konsiderohen si receta “të zgjuara”: ato automatikisht përcaktojnë se ku duhet t’i dërgojnë të gjitha fuqitë e tyre shëruese.

  
    			
 • IPR Albania

  IPR Albania is a new platform that covers all aspects of your communication needs, helping you reach, target and engage your audience. This platform provides media database, monitoring, and analytics solutions for PR and Media professionals. Their mission is to help students, academics and anyone who is interested in field of PR to identify and connect with influencers, capture coverage, and measure the impact of everything they do.

  IPR Albania është një platformë e re që mbulon të gjitha aspektet e nevojave tuaja në fushën e komunikimit duke ju ndihmuar të arrini, targetoni dhe angazhoni audiencën tuaj. Kjo platformë ofron bazën e të dhënave të medias, monitorim dhe zgjiddhje analitike për PR dhe profesionistët e medias. Misioni i tyre është t’i vijnë në ndihmë studentëve, akademikëve dhe të gjithë atyre që janë të interesuar në fushën e PR, të identifikojnë dhe të lidhen me njerëz që kanë influencë, për të kapur mbulim mediatik dhe për të matur impaktin e çdo gjëje që bëjnë.

  
    			
 • The New Life Proposition

  The New Life Proposition is the solution to socializing and economic for the elder people in Albania. These needs can be addressed by a simple scheme of co-living, sharing spaces and renting the other ones in order to have a more social life and economic stability.

  New Life Proposition është zgjidhja më ekonomike dhe sociale për njerëzit e moshuar në Shqipëri. Këto nevoja mund të trajtohen nga një skemë e thjeshtë bashkëjetese ku të moshuarit mund të jetojnë së bashku në shtëpinë e njërit prej tyre duke dhënë me qera shtëpitë e tjera. Në këtë mënyrë ata mund të përdorin të ardhurat e reja dhe shoqërinë e njëri – tjetrit për të patur një jetë sociale dhe ekonomike më të mirë .

 • Vjosa Explorer

  Vjosa Explorer will take you to one of the most interesting and exciting areas of Albania, Permet. A group of 11 tour guides offering everything adventurous from hiking, agro – tourism, to rafting and so much more. A startup that loves nature and ready to share it with you!

  Vjosa Explorer do t’ju çojë në një nga zonat më interesante dhe emocionuese të Shqipërisë, Përmet. Një grup prej 11 guidash turistike që ofrojnë çdo gjë aventureske nga hiking, agro-turizëm, rafting dhe shumë më tepër. Një startup që e do natyrën dhe është gati ta ndajë atë me ju!

 • Zamu Art Studio

  ZAMU Art Studio is home of the young artists. Founded by Imarion and Ariola Ziraj, two young artists that develop different techniques of art, string-art, paintings, handmade jewels and accessories, ZAMU aims to be the platform where every artist can express him/herself.

  Zamu Art Studio është shtëpia e artistëve të rinj. Themeluar nga Imarion dhe Ariola Ziraj, dy artistë të rinj që zhvillojnë teknika të ndryshme të artit, string-art, piktura, bizhuteri të punuara me dorë dhe aksesorë, ZAMU synon të jetë platforma ku çdo artist mund të shprehë veten.