• SIA Albania Trajnime Lokale Elbasan

    Nëse je një i ri nga #Elbasani dhe ke #ide #biznesi me #impakt #social, mos mungo!
    Nëse ende nuk ke një #ide, të presim në trajnimin tonë në qytetin tënd.
    Në datë #9Maj #SIAAlbania2018 do të zhvillojë trajnimin mbi “Gjenerimin e ideve dhe modelit të biznesit” në #Elbasan.
    Trajnimi është falas.

Leave a reply.