• SIA Berat

    SIA Albania Trajnime Lokale Berat

    Ke një ide biznesi me impakt social? Je 15-30 vjeç? Do të krijosh të ardhmen tënde?

    Të presim në trajnimin e Social Impact Award 2018, në datë #2Maj, ora 11:00 në bibliotekën e qytetit “Vexhi Buharaja”, kati i II-të.
    Trajnim është falas: Gjenerimi i ideve dhe modelit të biznesit

    SIA Berat